Ribat Dergisi“Ailenin Tüm Fertlerine Bir Mektep” sloganıyla yola çıkan Ribat Dergisi, kurulduğu günden bu yana sloganıyla mütenasip olarak ailenin tüm fertlerine dini ve dünyevi anlamda gerçek bir rehberlik hizmeti sunma gayreti gütmektedir. İnsanlık âlemini de bir aile kabul eden dergimiz, bireysel huzur ve mutluluğun, toplumsal huzur ve mutluluğu; toplumsal huzur ve mutluluğunda bireysel huzur ve mutluluğu doğurduğuna inanmaktadır.

Dergimiz, bu amaca matuf olarak insani erdemler, dini ve ahlâki değerler, aile, toplum huzuru, barış, dünya ve ahiret saadeti eksenli konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konularda teorik olarak uzman ve pratik olarak bu konuları hayata geçiren insanların yazılarını ve söyleşilerini aylık periyotta binlerce insana ulaştırarak İslam’a ve insanlığa hizmet etmek dergimizin temel hedefidir.

Dergimiz, zamana ve insanlığa söyleyecek sözü olduğuna inanan, dertleri olan ve insanlığın dertlerini derdi kabul eden bir anlayışa sahiptir. Sahip olduğu bu anlayış neticesinde, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen, Hakk’ın ve hakikatin savunucusu olan Ribat Dergisi, bu anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir, devam edecektir.

 

Ribat Dergisi İnternet Sitesi:

http://www.ribatdergisi.com/