RibatRİBÂT Kelimesinin Kısaca Manası:

 

Ribât, kelime manası itibariyle; birini veya bir şeyi bağlama, birinin kalbine sabır ve sebat vererek kuvvetlendirme, cesur, kuvvetli kalpli olma, korku anında temkinli, cesur olup kaçıvermeme manalarına gelir.

 

— Bağ, bent, bir şeyi bağlayacak ip gibi nesne, tekke, hane, konak, han, kemerli bina anlamını da taşır.

 

— Müstahkem Müslüman zaviyesi… Serhatta düşmanın hücumu melhuz bulunan mevzide mahza İslâm yurdunu muhafaza ve müdafaa maksadıyla ikamet etmek.

 

— Hudutta düşmanın tecavüzüne maruz yerlerdeki karakol nev'inden binalarla tekke yerinde kullanılan bir tabirdir.

 

— Namazdan sonra başka bir vakit namazını bekleme, gönül, af, tekke.

 

— Kuvvetli kalp sahibi, cesur, soğuk kalpli insan...

 

— Düşmanın geleceği tarafa nöbetçi dikmek, işi ona teslim etmek.

 

— Korunmak için bir yere bağlanmak..

 

— Zorlukta tam abdest alma., namaz-için mescitlere çok adım atma..

 

— Taharet, namaz ve ibadet üzere devam etme, Allah yolunda cihat etme…

 

— Allah yolunda nöbet tutma v.s. gibi manalara da gelir.