0332 350 25 16

Anadolu Aile Derneği
Anadolu Aile Derneği 21 Eylül 2001 tarihinde Konya?da kurulmuştur.

            Anadolu Aile Derneği (Anader), kuruluşundan yaklaşık 15 yıl önce Muhterem Abdullah Büyük Hocamızın yönlendirme ve tavsiyeleri ile temelleri atılan, muhatap olacağı/hizmet sunacağı toplumu yakinen tanımakla yola çıkarak sağlam bir zeminde,  nitelikli, tecrübeli hizmet kadrosuyla çalışma hayatına başlayan köklü bir kuruluştur. 

            Kul ve halife olduğu hakikatini bilinç haline getirmiş insan, sorunsuz bir hayat yaşamak arzu ve ideali içinde olmaz. Kendi cennetini imar etmeyi başarı saymaz. Kur'an ve sünnetin mutluluk tariflerini her coğrafyaya uygulamanın farklı bir yöntemi olduğunu bilir. Gençler için ayrı, olgun yürekler için ayrı bir fıtrat çözümlemesi yapması gerekmektedir. İşte bu ideal etrafında bir araya gelenler hizmet gönüllüleri, bu ideale ev sahipliği yapan yerler de hizmet mahfilleri olur. Anadolu Aile Derneği gönüllü çalışanından personeline kadar, işte bu süzülmüş şuurun kurumsallaşmış halini temsil eder.

            Değerlerimizin elimizden bir bir çalındığı modern çağda, aile son kalemiz ve biz, kilidimizi aşındırmak isteyenlere dirayetimiz, sabrımız ve uzun mesafeli hizmet görüşümüzün meyvesi olan projelerimizle "Beyhude uğraşmayın, kapılar sürgülü!" mesajını veriyoruz. Tahrip edenlere sebbetmekle yorulmak yerine, tamir etmenin tarifsiz hazzını yaşayarak dilimizde "eyvah"larla yas tutmayı değil, tatlı türkülerle işe koyulmayı meslek edindiğimizi ilan ediyoruz.