0332 350 25 16

Misyon
Ribat Eğitim Vakfının misyonu; barışı, huzuru, insanca yaşamı, paylaşılmış zenginliği, insan hak ve özgürlüklerini, tabiatta var olan her canlının yaşam hakkını sağlayacak düzeni cihana hakim kılmaktır.
Bu çerçevede eğitim ve yardım faaliyeti yürütür, yurtlar kurar, okullar kurar, medya sektöründe faaliyet yürütür, yurt içi ve yurt dışında insani yardım faaliyetleri yapar.


Ribat, kafaları, kalpleri ve karınları tok olmayan bir toplumun arızalı bir toplum olduğuna inanır bu çerçevede topluma kafası, kalbi ve karnı tok bireyler kazandırmaya çalışır.
Ümmeti merkezine alarak, bütün insanlığın derdini kendi derdi bilir ve insanlığın hayırlı bir ümmmet haline dönüşmesi için çalışmalar yürütür.