0332 350 25 16

Ribat Dergisi
Ribat Dergisi 1982 yılı Kasım ayında Abdullah Büyük hocamız önderliğinde kurulmuş olup hizmet dolu 36 yılı geride bırakmıştır. Geride kalan 36 yıl içerisinde sekteye uğramadan aylık olarak çıkmaya devam eden dergimiz, özellikle kurulduğu ilk yıllarda ülke atmosferi, oluşan talep durumu ve dönemin şartları ve imkânları ile mütenasip olarak yeri geldiğinde Müslüman fertlerin dili, dudağı; yeri geldiğinde kalbi, dimağı; yeri geldiğinde ise dertlerinin dermanı olmuştur.

Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da büyük ilgi ve takdirle takip edilen Ribat Dergisi, 36 yıllık hizmet serüveninde daima insanlık onuru ve Müslümanlık gururunun tarafında yer almış, yüzbinlerce insanın gönül ve zihin dünyalarında inkılaplar oluşturmuş bir okul haline gelmiştir. “Ailenin Tüm Fertlerine Bir Mektep” sloganıyla yola çıkan dergimiz, slogan olarak seçtiği bu cümlenin her bir kelimesinin altyapısını layıkıyla doldurabilmek çabası içerisinde olmuş, bu gayretleri halen devam etmektedir. . İnsanlık âlemini de bir aile kabul eden dergimiz, bireysel huzur ve mutluluğun, toplumsal huzur ve mutluluğu; toplumsal huzur ve mutluluğunda bireysel huzur ve mutluluğu doğurduğuna inanmaktadır.
Dergimiz, bu amaca matuf olarak insani erdemler, dini ve ahlâki değerler, aile, toplum huzuru, barış, dünya ve ahiret saadeti eksenli konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konularda teorik olarak uzman ve pratik olarak bu konuları hayata geçiren insanların yazılarını ve söyleşilerini aylık periyotta binlerce insana ulaştırarak İslam’a ve insanlığa hizmet etmek dergimizin temel hedefidir. 

Dergimiz özellikle 1980 darbesi ve 1982 anayasasının yapımının hemen ardından göstermiş olduğu duruşu ve tavrıyla tüm Türkiye’de takdir edilen, bilinen ve takip edilen, önemsenen bir dergi olmuştur. Türkiye’de İslami kimlik üzerine bina edilen ilk birkaç dergiden biri olan Ribat Dergisi, kuruluşundan bu yana yayınını Konya’dan sürdürmüştür.
Ağırlıklı olarak aboneleri Konya’da bulunan dergimiz yurt içinde 60 civarında ile, yurtdışında ise 7-8 ülkeye ulaşmaktadır.
Okuyucu kitlemiz 3 kısımdan oluşmaktadır; 1-Normal Abone olan okuyucularımız 2-Sponsor kardeşlerimiz aracılığı ile istifadelerine sunduğumuz cezaevinde yatmakta olan okuyucularımız 3-Yine sponsor kardeşlerimiz aracılığı ile istifadelerine sunduğumuz İhtiyaç sahibi aileler ve öğrenci okuyucularımız.
Hedefler 
Dergimiz, zamana ve insanlığa söyleyecek sözü olduğuna inanan, dertleri olan ve insanlığın dertlerini derdi kabul eden bir anlayışa sahiptir. Sahip olduğu bu anlayış neticesinde, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen, Hakk’ın ve hakikatin savunucusu olan Ribat Dergisi, bu anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir, devam edecektir.
İnsanlığın son bir ferdi dahi kalsa, hizmet edilmeye layıktır, düşüncesiyle Ribat Dergisi hem basılı materyal sektöründe var olan potansiyelini koruyarak, hem de alternatif iletişim-etkileşim yollarını devreye sokarak daha çok insana ulaşmak, daha çok gönle girmek istemektedir.
Amacı gönül kazanmak, fert olarak her bir insanın gönül ve zihin dünyasını doyurmak olan Ribat Dergisi, bu amaca hizmet eden her türlü meşru zemin, zaman ve imkânı kullanarak, kuruluş misyonunu gerçekleştirecektir.