0332 350 25 16

Ribat Gençlik
Ribat Gençlik 1 Ekim 2014 tarihinde kurulmuş ve 15 Mayıs 2015 tarihinde resmiyete girmiştir.
Bünyesinde 3 yurt, 2 Kur'an Kursu ve 2 Öğrenci evi bulunduran Ribat Gençlik 67 personel ile 401 öğrenciye hizmet vermektedir.
Irk, dil, siyasi düşünce farkı gözetmeksizin ülkemizin geleceği olan gençleri eğitmek ve korumak. Gençler arasında: evrensel dostluk, dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü, barış, sevgi-saygı, çevre-doğa, insani, dini, milli manevi ve kültürel değerlerin gelişmesi için projeler hazırlamak-uygulamak. Gençlerin: sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerine katkı sağlamak.

Güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi seven, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, gelişmelere ve yeniliklere açık, etik değerlere bağlı, karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır.