0332 350 25 16

Vizyon
Ribat Eğitim Vakfının vizyonuna Kuran ve Sünnet rehberlik eder. Çağlar üstü olarak gördüğü "İslam Akideleri"ni insanlığın huzur ve saadeti için olmazsa olmaz olarak ifade eder.
Bu inançla çağın bütün argümanlarını en iyi şekilde kullanarak, çağa yön verme idealini, çalışarak başaracağına inanır.
Ribat Eğitim Vakfı; 
İslam'a bir bütün olarak bakıp, bir bütün olarak yaşamaya çalışılması gerektiğine inanır,
Vasıtaları gaye edinmez.
Mezhep, meşrep ve meslek taassubu gütmez,
İtidal üzeredir, işlerin istişare ile yapılması gerektiğine inanır,
İfrat ve tefritten uzaktır,
Ribat Eğitim Vakfı çağı şekillendirmenin yolunun çağı iyi anlamaktan geçtiğini bilinciyle;
Eğitim çalşıması yapar,
Medya alanında faaliyet yürütür,
Öğrenci yurtları kurar, 
Konferans ve ev sohbetler, insani yardım çalışmaları, uluslararası insani yardım ve eğitim çalışmaları yapar.