0332 350 25 16
Ribat Ne Demektir ?

 

RİBÂT Kelimesinin Kısaca Manası:

Ribât, kelime manası itibariyle; birini veya bir şeyi bağlama, birinin kalbine sabır ve sebat vererek kuvvetlendirme, cesur, kuvvetli kalpli olma, korku anında temkinli, cesur olup kaçıvermeme manalarına gelir.

? Bağ, bent, bir şeyi bağlayacak ip gibi nesne, tekke, hane, konak, han, kemerli bina anlamını da taşır.

? Müstahkem Müslüman zaviyesi? Serhatta düşmanın hücumu melhuz bulunan mevzide mahza İslâm yurdunu muhafaza ve müdafaa maksadıyla ikamet etmek.

? Hudutta düşmanın tecavüzüne maruz yerlerdeki karakol nev'inden binalarla tekke yerinde kullanılan bir tabirdir.

? Namazdan sonra başka bir vakit namazını bekleme, gönül, af, tekke.

? Kuvvetli kalp sahibi, cesur, soğuk kalpli insan...

? Düşmanın geleceği tarafa nöbetçi dikmek, işi ona teslim etmek.

? Korunmak için bir yere bağlanmak..

? Zorlukta tam abdest alma., namaz-için mescitlere çok adım atma..

? Taharet, namaz ve ibadet üzere devam etme, Allah yolunda cihat etme?

? Allah yolunda nöbet tutma v.s. gibi manalara da gelir.